Slider-VEIW

Over ons

Het doel van Voor Elkaar in West is het bijeenbrengen van buurtbewoners in Amsterdam West om onderlinge burenhulp en sociale contacten te bevorderen.

Daarvoor beschikken wij over een groep vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn er speciaal voor bewoners zonder sociaal netwerk die vanwege een kwetsbare gezondheid minder zelf kunnen en weinig te besteden hebben. Zo maken wij het makkelijker voor mensen om zelfstandig thuis te wonen. Indien nodig, verwijzen wij door naar de juiste partij. Wij kennen goed de weg in het aanbod van activiteiten en organisaties in de buurt. Voor Elkaar in West is actief in heel Amsterdam West.

Lees hier de persoonlijke verhalen van buurbewoners en vrijwilligers.

Ons werkterrein

Wij richten ons op eenvoudige burenhulp zoals klusjes en sociale contacten in de buurt. Denk aan boodschappen doen, een klusje in huis of in de tuin, begeleiding naar de dokter, zorg voor een huisdier, hulp bij de computer, eenvoudige thuisadministratie of een taal leren.

Met sociale contacten bedoelen wij het ontmoeten van mensen in de buurt. Dat kan gaan om samen wandelen, thuis een kopje koffie drinken, naar musea gaan of gezamenlijk een hobby of sport beoefenen, in tweetallen of in een groepje. Ook een belmaatje behoort tot de mogelijkheden. U bepaalt zelf of u af en toe of op vaste basis wilt afspreken.

Vrijwilligers

Voor Elkaar in West beschikt over een groep vrijwilligers. Onze vrijwilligers zetten we in bij bewoners zonder sociaal netwerk die vanwege een kwetsbare gezondheid minder zelf kunnen en weinig te besteden hebben. Vrijwilligers worden incidenteel of op vaste basis (maximaal één keer per week) aan een buurtbewoner met een hulpvraag gekoppeld.

Wegwijs in de buurt

Het kan zijn dat uw vraag (of aanbod) beter past bij een andere organisatie in de buurt. Dan verwijzen wij u door. Wij kennen goed de weg in het aanbod van organisaties en initiatieven die vrijwilligers inzetten of sociale contacten bevorderen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en hulpvraag, kunnen wij u ook doorverwijzen naar organisaties die professionele ondersteuning bieden. Wij maken u graag wegwijs in de buurt. 

Onze organisatie

Voor Elkaar in West is een dienstverlening van Combiwel en ontvangt subsidie van Gemeente Amsterdam West.

Onder de naam Voor Elkaar in West hebben de voormalige Klussendienst en de Buurtdiensten West de krachten gebundeld. Wij zijn actief in De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark. Voor Elkaar in West is van start gegaan in 2018. De organisatie bestaat uit vrijwillige medewerkers die ondersteund worden door beroepskrachten. Voor Elkaar in West werkt nauw samen met Burennetwerk, Burenhulp Westerpark en een steeds groter netwerk van maatschappelijke organisaties.