Vrijwilligers verlichten de Stad!

De Vrijwilligerscentrale Amsterdam is dit najaar gestart met de unieke campagne:

Vrijwilligers verlichten de stad. We doen het samen, help mee! 
Als vrijwilliger ben je er voor anderen, om anderen te ondersteunen en te helpen op een manier die voor hen betekenisvol is en kun je een significante bijdrage leveren aan hun persoonlijke verlichting. Als vrijwilliger verlicht je de stad. De slogan is tweeledig: verlichten betekent zowel ‘licht schijnen’ als ‘minder zwaar maken’. Vrijwilligers zorgen naast vrolijkheid (licht) ook voor lastenverlichting (lichtheid) voor de ontvanger. Vrijwilligers dragen de stad en maken Amsterdam lichter om te wonen, leven en zijn. 

De campagne is bedoeld om zoveel mogelijk nieuwe mensen te inspireren en enthousiast te maken om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dit doen ze door het delen van verhalen, het creëren van persoonlijke connecties en het laten zien van de waarde die vrijwilligerswerk kan hebben voor zowel Amsterdam als het individu.  
De campagne maakt mensen bewuster van de impact die vrijwilligers en vrijwilligerswerk op de stad hebben. Wie beter dan vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers kunnen dit verhaal vertellen? Als elke vrijwilliger één andere stadsgenoot kan inspireren om vrijwilligerswerk te doen, kan het aantal vrijwilligers in Amsterdam groeien naar meer dan 500.000! 

Doe jij mee door onderstaande urls te delen met je netwerk?  
 
Over de VCA Campagne 
Vrijwilligers verlichten de stad – Vrijwilligers Centrale Amsterdam (vca.nu) 
 
Voor mensen die misschien vrijwilliger willen worden bij Voor Elkaar in West 
Ik wil helpen – Voor Elkaar In West