Telefooncirkel

Combiwel streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Type- en spelfouten zijn voorbehouden. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Mocht u dit bericht bij vergissing ontvangen hebben, dan wordt u verzocht de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Combiwel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.