In de buurt … Huis van de Wijk Mansvelt

In deze nieuwsbrief zetten we Het Huis van de Wijk Mansvelt in Bos en Lommer centraal. Het Huis van de Wijk zit in een vooroorlogs gebouw in Landlust en was oorspronkelijk een basisschool. Vandaar dat men het ook wel de Mansveltschool noemt. Het pand werd gerenoveerd en verbouwd tot een centrum van de buurt in 2013.
 
Je kunt hier terecht voor een kop koffie en gezellige activiteiten waar je buurtbewoners kunt ontmoeten. De activiteiten die georganiseerd worden lopen uiteen van een taalcafé, Zumba les, tafeltennis en heerlijke buurtmaaltijden zoals een couscousavond. Er is een aanbod voor jong en oud. Zo is er voor senioren het Alzheimer Theehuis en walking football. Voor de kleintjes is er op de woensdag kunstles met juf Tess. Bekijk het programma hier en schrijf je in voor een leuke activiteit! 

Het buurtcentrum speelt een belangrijke rol in de sociale cohesie van Bos en Lommer. Het brengt mensen van verschillende achtergronden bij elkaar en biedt een plek waar buurtbewoners zich thuis voelen. Mensen met een migratieachtergrond kunnen hier ook terecht voor speciale activiteiten om elkaar te ontmoeten.

Daarnaast zit het buurtteam Landlust in het gebouw. Hier kun je terecht voor vragen over zorg, wonen, geld en gezondheid. Het buurtteam organiseert verschillende spreekuren, zoals de Financiële salon en het Huisvestingsspreekuur. Ook worden er voorlichtingen georganiseerd over het nieuwe puntensysteem van Woningnet waarmee sociale huurwoningen worden toegewezen. Klik hier voor meer informatie over het buurtteam.

Karel Doormanstraat 125
1055 VE, Amsterdam
020 686 14 00 | mansvelt@combiwel.nl