Gratis trainingen voor vrijwilligers!

Ben jij vrijwilliger bij Voor Elkaar in West of elders? Dan kun je je in Amsterdam kosteloos inschrijven voor allerlei leuke en interessante trainingen, cafés en colleges! Wij laten voor de periode van april tot september 2024 een overzicht zien. Zit er iets leuks tussen? Schrijf je dan in op de website: www.vrijwilligersacademie.net 

Agenda met gratis trainingen-overzicht van de Vrijwilligersacademie 

Aristoteles en de zoektocht naar het juiste midden 
Donderdag 11 april 15:00-17:00 uur + Donderdag 18 april 15:00-17:00 
en donderdag 8 aug 2024 15:00-17:00 + donderdag 15 aug 2024 15:00-17:00 

Vroeg of laat doen zich in ons leven en onze (zorg) relaties momenten voor waarbij we ons afvragen ‘doe ik hier wel goed aan? Of: ‘Heb ik hier toen wel goed aan gedaan?’ In de filosofie noemen we dat ‘bestaans- ethische’ vragen. Bij het zoeken naar een antwoord op dergelijke vragen stelt de Griekse filosoof Aristoteles (384-322 V. Chr) voor om dat te doen aan de hand van vier deugden: Moed, Maat, Rechtvaardigheid en Praktische Wijsheid. Daarbij gaat het altijd om het zoeken naar een juiste midden tussen ‘te veel en te weinig’’ “Moed”, zegt Aristoteles, “is het juiste midden tussen overmoed en lafheid’. 

Leren in relatie tot jezelf 
Donderdag 11 april 15:30-17:30 uur 
In de nieuwe serie masterclasses gaat het om leren in relatie. Daarmee bedoelen we alle vormen van leren waarbij de context een rol speelt. In interactie met de context ontstaat kennis. Je emoties, je lichaam en de omgeving waar je je bevindt, beïnvloeden wat je leert en hoe je leert. Als je hier bewust van bent, kan je dit zelf ook toepassen in het leerproces, bijvoorbeeld om creativiteit te benutten, meer zorg te dragen voor de relatie met jezelf en om anderen te ondersteunen. 

Vrijwilligerscafé  
Donderdag 25 april 15:00-17:00 uur 
Donderdag 20 juni 15:00-17:00 uur 
Donderdag 22 augustus 15:00-17:00 uur 

Het Vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. Om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. Per keer staat er een ander thema centraal. Aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof Drs. Dick de Korte. 

Shared Walk in Amsterdam (ENG/NL)  
Zondag 28 april 14:00-17:00 uur 
We learn by being together and by interacting with our environment. Eylem Ertürk and Renate Schepen developed Shared Walks / Ways of Knowing creating an awareness that we all have different perceptions which are influenced by our context. As a volunteer you might use this knowledge to meet and walk with the person you are supporting.

Goed of fout 
Donderdag 2 mei 15:00-17:00 uur + donderdag 16 mei 2024 15:00 -17:00 
Twee introductiecolleges over waarden en normen in begeleidingssituaties. 
Soms zal zich in het begeleidingswerk met deelnemers een situatie voordoen waarin je je afvraagt: “kán dit eigenlijk wel?”. Naar je gevoel botst er dan iets met waarden en normen die voor jou belangrijk zijn. Een deelnemer kan getroffen worden door norm overschrijdend gedrag. Of er doet zich iets voor in de begeleidingsrelatie waardoor je waarden en normen bespreekbaar wil maken. 

Praktische filosofie: de grote vragen  
Donderdag 23 mei 15:00-17:00 uur  + donderdag 30 mei 2024 15:00-17:00 + donderdag 6 jun 2024 15:00-17:00 + donderdag 13 jun 2024 15:00-17:00 
In een tijd waarin we worden stilgezet en teruggeworpen op onszelf, dringen de grote en ‘trage’ levensvragen zich, misschien scherper dan voorheen aan ons op. Waarom overkomt mij dit, wat maakt mijn leven ook nú zinvol? Hoe vind ik in deze tijd mijn weg? Wat geeft mij moed? Welke bronnen van wijsheid zijn voor mij daarbij behulpzaam? Daarover gaan we samen nadenken in een viertal colleges praktische filosofie.

Werken met stilte 
do 27 jun 2024 15:00-17:00 + do 4 jul 2024 15:00-17:00 
Hoe werk je met stilte en welke werkvormen staan ons daarbij ter beschikking? Hiervoor gaan we te rade bij methoden zoals deze binnen theorie en praktijk van Mindfulness zijn ontwikkeld zoals ‘drie minuten ademruimte’, bodyscan, visualisatie en compassievolle presentie.

Praktische filosofie: de deugden als gids 
donderdag 11 jul 2024 15:00-17:00 + donderdag 18 jul 2024 15:00-17:00 + donderdag 25 jul 2024 15:00-17:00 + donderdag 1 aug 2024 15:00-17:00 
Vroeg of laat doen zich in ons leven en werksituaties voor waarbij we ons afvragen ‘doe ik hier wel goed aan? Of ‘heb ik hier toen wel goed aan gedaan?’ Bij het zoeken naar een antwoord gaan we in deze werkcolleges te raden bij de klassieke deugden; moed, maat, rechtvaardigheid en praktische wijsheid. Wat geeft ons moed? Hoe vinden we de juiste maat in persoonlijke en begeleidingscontacten. Waarom en wanneer vinden we iets onrechtvaardig? Wat zeggen gevoel en intuïtie ons in bepaalde situaties? 

 ——————————————————————————————————————–
NLvoorelkaar.nl biedt diverse e-learnings aan, zoals ‘versterkend gesprek’, ‘laaggeletterdheid signaleren’ en ‘omgaan met niet-pluis situaties’. Kijk hiervoor op de website: Cursussen & workshops | Academie – NLvoorelkaar