Mentaal fitter – Wat maakt mij mentaal fit?

Ik ben Abdellah Ait Mrime. Ik ben 38 jaar. Ik kom uit Marokko. Ik woon in Nederland sinds april 2016. Ik heb 3 jaar jaar bij TopTaal gewerkt als facilitair medewerker. Sinds 2019 doe ik vrijwilligerswerk bij de Regenboog groep als talentcoach. Momenteel ben ik derde jaar student op HvA. Ik loop 3 dagen stage bij de stichting Combiwel Buurtwerk. 

Toen mij werd gevraagd om iets over “Hoe houd ik mijzelf mental fit” te schrijven, was ik meteen hierover enthousiast. Dit thema is een van de belangrijkste onderwerpen dat mij bezighoudt. We zijn altijd bezig met hoe wij fysiek fitter kunnen blijven. Vrijwel alle mensen weten genoeg hierover; zoals men moet gezond eten, stoppen met roken, geen alcohol drinken, sporten. Kortom de mensen focussen met name op de fysieke aspecten van de gezondheid en zien er daardoor vaak gezond en eventueel sportief uit. Maar het zit het met de mentale gezondheid? Maar ik wil hier niet generaliseren en over andere mensen praten; ik ga het hier over mijzelf hebben. 

Sinds ik naar Nederland kwam en vooral toen ik met mijn opleiding begon merkte ik dat ik mentaal minder sterk werd; ik begon meer te piekeren, ik werd onzekerder over mezelf, kreeg minder zelfvertrouwen, kreeg soms ook het gevoel er niet bij te horen en dat mensen op mij neer keken, wat een ondermijnend effect had op het plezier om naar mijn werk en school te gaan en begon ik me af te vragen of het voor mij misschien niet beter was als ik weer terugging naar mijn geboorteland. Op dat moment bereikte ik mentaal een dieptepunt wat mij dwong om stil te staan bij de volgende vragen: Wat doe ik nu? Wie ben ik? Wat wil ik? En hoe was het vroeger dan toen ik me zekerder voelde? 

De beantwoording van die vragen leidden tot een zoektocht naar mijzelf. Ik werd mij daarbij opnieuw ervan bewust dat het leven voor iedereen een uitdaging is en dat het ups en downs kent. Het verschil is hoe mensen hiermee omgaan. Ik kwam tot de conclusie dat ik, om meer mentaal fit te worden, de volgende stappen moest zetten.  

1. Ik moet beseffen dat het niet erg is om kwetsbaar te zijn. Het kan de basis vormen voor een leerproces, voor een levenservaring die je kunt veranderen, maar ook de basis voor het beter kunnen invoelen en begrijpen van mensen, die ook onzeker zijn.  

2. Het is belangrijk dat ik een levensdoel voor ogen heb. Hierdoor ben ik nu al meer doelgericht gaan leven en plan ik mijn tijd dienovereenkomstig. Ik sta dan stil bij de vragen wat ik die dag heb gedaan en heb ik mijn doel voor die dag bereikt. Dit geeft structuur in mijn leven.  

3. Ik probeer een groei mindset voor mijzelf te creëren, waarbij ik mijn zelfvertrouwen vergroot. Dit doe ik door boeken over dit onderwerp te lezen en de inhoud ervan toe te passen en door onlinetrainingen m.b.t. het versterken van zelfvertrouwen te volgen.  

4. Ik probeer bewust positief te denken. Situaties kunnen vaak op verschillende manieren en vanuit diverse gezichtspunten worden bekeken. Ik laat mij daarbij leiden door mensen die mij inspireren om positief in het leven te staan. 

5. Ik probeer bewust te zijn van de vooroordelen die ik heb en soms betrap ik mijzelf op het feit dat ik mensen op basis van mijn overtuigingen veroordeel. Door mijn eigen meningen te relativeren word ik milder naar anderen toe, geef ik hun ook de ruimte hun eigen ideeën te hebben en erken ik de diversiteit van mensen.  

6. Wat mij ook helpt om mentaal fit te blijven is het besef om te werken aan mijn cirkel van invloed, zoals dat door Stephen Covey is benoemd. Ik kan wel mijn eigen gedachten, gevoelens en gedragingen veranderen en me daarop focussen in plaats van mij bezig te zijn met wat anderen over mij denken, in het algemeen waar ik geen invloed op heb. Want dat leidt alleen tot stress, to een burn-out en een depressie.